Aktualności


Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych mechanizmów konceptualizacji i operacjonalizacji  modeli biznesu przedsiębiorstw ukierunkowanych na osiąganie wysokiej

...

Gość Specjalny Konferencji: Prof. zw. dr hab. Irena Krystyna Hejduk SGH Czas trwania: 7:40 - 7:40

29 Sie

Aktywizujące metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej - cz. I

Nadrzędna kategoria: Informatorium

Czym są metody aktywizujące? Są to takie formy nauczania, w którym nauczyciel nie przekazuje dzieciom gotowych rozwiązań, lecz stwarza warunki do samodzielnego uczenia się. Dlaczego warto pracować metodami aktywnymi?

Dalej...
w górę