Aktualności

Zapraszamy zainteresowanych do udziału w konferencji, która odbędzie się w formie zaocznej. Przysłane przez uczestników artykuły będą opublikowane. Problematyka:
Sesja 1: Nauki o zarządzaniu - koncepcje, trendy, mody
Sesja 2: Wskazówki i narzędzia metodyczne - badania w dziedzinie nauk ekonomicznych
Sesja warsztatowa: menedżer bibliografii
Języki robocze: angielski, polski, rosyjski.

W co wierzymy

w górę