Drugie seminarium naukowe pracowników naukowych Instytutu Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji

Author:
Piotr Janulek

Podczas seminarium zostanie przeprowadzona dyskusja naukowa  na temat postępów w pisaniu rozprawy doktorskiej Pani mgr Martyny Lewandowskiej  pisanej pod opieką  Prof. nadzw. dr hab. Marka Jabłońskiego. Temat proponowanej rozprawy Pani  mgr Martyny Lewandowskiej to: „Intencje zarządcze w projektowaniu modeli zrównoważonego biznesu”. Najpierw odbędzie się prezentacja postępu i zakresu prac nad zamierzeniami naukowymi i propozycją tematu pracy Pani mgr Martyny  Lewandowskiej,  a następnie dyskusja naukowa dotycząca przedstawionego tematu.

 

Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
29-01-2018 14:00 pm - 16:45 pm
Gdzie

Comments

w górę