Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „MODELE BIZNESU – WYZWANIA STRATEGICZNE” - Kursy, szkolenia i webinaria | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „MODELE BIZNESU – WYZWANIA STRATEGICZNE”

Author:
Piotr Janulek
Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych mechanizmów konceptualizacji i operacjonalizacji modeli biznesu przedsiębiorstw ukierunkowanych na osiąganie wysokiej efektywności. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli środowiska biznesowego: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów. Będzie ona doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania menedżerów z zakresu szeroko pojętego zarządzania strategicznego i zarządzania wynikami.
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
20-05-2019
w górę