Kultura akademicka – koniec utopii?

Author:
Piotr Janulek
Spotkanie z autorem: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski. Książkę należy traktować jako jedno z pionierskich opracowań tematu, szczególnie w polskiej literaturze naukowej, kompleksowo ujmujące analizowane zjawisko. Jest to ciekawa, inspirująca i wartościowa lektura dla szerokiego kręgu czytelników, nie tylko dla osób funkcyjnych w społeczności akademickiej.
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
07-12-2018 11:00 - 14:15
w górę