Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wartością strategiczną przedsiębiorstw - kreowanie, przechwytywanie i migracja

Author:
Piotr Janulek

Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych mechanizmów konceptualizacji i operacjonalizacji  modeli biznesu przedsiębiorstw ukierunkowanych na osiąganie wysokiej efektywności. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli środowiska biznesowego: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów. Będzie ona doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania menedżerów z zakresu szeroko pojętego zarządzania strategicznego i zarządzania wynikami.  

http://www.wsb.pl/chorzow/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-zarzadzanie-wartoscia-strategiczna-przedsiebiorstw-kreowanie-przechwytywanie-i-migracja
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
29-05-2018
Gdzie
w górę