36th EGOS Colloquium: Organizing for a Sustainable Future: Responsibility, Renewal & Resistance - Kursy, szkolenia i webinaria | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

36th EGOS Colloquium: Organizing for a Sustainable Future: Responsibility, Renewal & Resistance

Author:

Proszę wziąć pod uwagę wytyczne i kryteria składania krótkich dokumentów w EGOS Colloquia. Jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem: jak być zarejestrowanym użytkownikiem strony EGOS. Termin składania short paper: do wtorek, 14 stycznia 2020 r., 23:59:59 CET [czas środkowoeuropejski https://www.egosnet.org/2020/hamburg/CALL_for_Short_Papers/SUBMIT_short-paper
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
02-07-2020 - 04-07-2020
w górę