Zarządzanie wartością strategiczną przedsiębiorstw - kreowanie, przechwytywanie i migracja-abstarct

Author:
Piotr Janulek

Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z abstraktem artykułu naukowego: 31 marca 2018 r. Wniesienie opłaty konferencyjnej oraz dostarczenie pełnej wersji artykułu naukowego: 15 kwietnia 2018 r. Przeprowadzenie procedury recenzyjnej: 30 kwietnia 2018 r.

Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
31-03-2018
Gdzie
w górę