TechSpo'18: Władza algorytmów? - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

TechSpo'18: Władza algorytmów?

Author:
Piotr Janulek
Konferencja TechSpo staje się cyklicznym forum debaty wokół najbardziej aktualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Wymaga to stworzenia przestrzeni otwartej na zróżnicowane poglądy i ujęcia, a także obecności przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz świata biznesu.

http://techspo.agh.edu.pl
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
20-09-2018 - 21-09-2018
w górę