Międzynarodowa konferencja: Modele Biznesu – Wyzwania Strategiczne-Abstract

Author:
Piotr Janulek
Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z abstraktem artykułu naukowego: 15 kwietnia 2018 r. Wniesienie opłaty konferencyjnej oraz dostarczenie pełnej wersji artykułu naukowego: 15 kwietnia 2018 r. Przeprowadzenie procedury recenzyjnej: 20 kwietnia 2018 r.
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
15-04-2018
Gdzie
w górę