11th Global Entrepreneurship and Innovation Research Conference, GEIRC 2020 - Kursy, szkolenia i webinaria | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

11th Global Entrepreneurship and Innovation Research Conference, GEIRC 2020

Author:

The University of Cambridge Judge Business School, the University of Virginia Darden School of Business, the National Tsing Hua University College of Technology and Management, and the University of Colorado Boulder Leeds School of Business będą współorganizatorem konferencji na University of Cambridge. Tegoroczny temat to przełomowe innowacje i platformy cyfrowe, a szczególnie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń dotyczących tego tematu. Więcej informacji o konferencji, temacie i sposobie przesyłania dokumentów można znaleźć w załączonym zaproszeniu do składania dokumentów. Prześlij pełną wersję elektroniczną nie później niż w piątek, 14 lutego 2020 r. , Korzystając z linku do formularza podanego w załączonym zaproszeniu do składania dokumentów. 
Submission Details
The conference promises to provide a vigorous and lively discussion about current research in the fields of entrepreneurship and innovation from a global perspective. Please submit an electronic version of your full paper no later than Friday, 14 February 2020, using the form located at this link: https://jbs.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8BcUU52JoBnnhoF The papers will be reviewed by the conference committee, and the authors will receive notice by 15 March 2019. The conference committee also extends an invitation to interested scholars to attend the conference regardless of whether a paper is submitted.
Tematyka:
• nowe procesy tworzenia przedsięwzięcia, finansowanie i strategie; 

• R &D and project management, performance metrics, and portfolio evaluation;
• instytucje i strategie polityczne w celu zwiększenia przedsiębiorczości i innowacyjności;
• rynki pomysłów, innowacji i innych wartości niematerialnych i niematerialnych;
• regionalna i globalna dynamika przedsiębiorczości i innowacji;
• innowacje i transfer technologii na Uniwersytecie i w nauce;
• ciągłe doskonalenie i rozwój nowych procesów; rozwój nowych produktów, procesy
rozwojowe i Projektowanie usług;
• patenty, licencje i własność intelektualna;
• innowacje w modelu biznesowym (np. operacje, marketing lub innowacje
sieciowe); 
• otwarta innowacja i rozproszona innowacja;
• rynkowe i finansowe skutki innowacji.
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
25-06-2020 - 26-06-2020
w górę