Konferencja „PRAKSEOLOGIA W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość 30 godz. 

500.000 happy customers 1.076+ zadowolonych klientów
100% satisfaction 100% satysfakcji
Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane
Always personal help Dzwoń i pytaj!

Konferencja „PRAKSEOLOGIA W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE

Author:

Prakseologia towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Ludzkość od zawsze pragnęła stworzyć normy i zasady skutecznego, sprawnego oraz racjonalnego działania, które pomogą jej uporządkować świat. Prakseologia to więc sztuka określania celów i doboru środków odpowiednich do ich realizacji. Ślady myślenia prakseologicznego odnajduje się już w starożytnych maksymach, aforyzmach i ludowych przysłowiach, czy taż przestrogach, które od wieków uczą ludzi jak działać skutecznie i efektywnie. Dotyczą one zatem praktyczności podejmowanych działań. Tego rodzaju myślenie jest niezbędne w naukach o bezpieczeństwie oraz zarządzaniu każdą organizacją. Dlatego prakseologia jest kluczowa w kontekście bezpieczeństwa i zarządzania. Więcej: https://akademia.kalisz.pl/wydarzenia/konferencja-prakseologia-w-naukach-o-bezpieczenstwie/
Obszary tematyczne:
sprawność działania w systemie bezpieczeństwa narodowego,
sprawność działania w systemie obrony,
sprawność działania w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi,
sprawność działania zautomatyzowanych systemów kierowania i dowodzenia,
sprawność działania systemu zarządzania kryzysowego,
sprawność w edukacji dla bezpieczeństwa
sprawność w doskonaleniu form i metod szkolenia obronnego
sprawność działania w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu operacji we współczesnych konfliktach do wspierania zamierzeń politycznych państwa w kreowaniu bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i globalnego
organizacje turkusowe,
obszary zmian w organizacji,
etyczność, racjonalność, efektywność, skuteczność, ekonomiczność, oszczędność, sprawność w zarządzaniu i dowodzeniu,
prakseologiczna szkoła T. Kotarbińskiego,
prakseologiczna szkoła austriacka,
perspektywy prakseologii jako nauki,
prakseologia a globalizacja.
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
18-11-2021 - 19-11-2021
Gdzie
w górę