#002Łączenie badań i badaczy BibTeX #ProgramFFF - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

#002Łączenie badań i badaczy BibTeX #ProgramFFF

Author:

Od badaczy wymaga się publikacji, co stanowi znakomitą okazję do nawiązania współpracy oraz popularyzację wyników. Warsztat skupi się na ekosystemie bibliograficznym, a w szczególności jednej notacji, która przenosi informacje bibliograficzne między różnymi środowiskami, mianowicie BibTex. Uczyni to z tezy z pierwszego zdania - zadanie łatwiejsze, wykonane efektywniej.
Warsztat jest maksymalnie praktyczny, cześć odbędzie się poprzez przechwycenie pulpitu, aby pomóc uzupełnić Wasze konta Scholar i ORCID (proszę tylko o ich „stworzenie"). https://www.meetup.com/pl-PL/faithfulness-flexibility-focus-fff/events/
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
27-07-2021 9:00 - 10:00
Gdzie
w górę