VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW

Author:

Konferencja ma na celu przegląd prac naukowych i badawczych oraz problemów naukowych doktorantów z uczelni i jednostek pozaakademickich z całego kraju. Ma również zwrócić uwagę na podstawowe zagadnienia metodologiczne ważne z punktu widzenia postępu w realizacji prac awansowych. Umożliwi ona wymianę osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów, dyskusję oraz prezentację dokonań dotyczących paradygmatów współczesnego zarządzania organizacjami.

Formuła konferencji, niespotykana w innych tego typu organizacyjnych formach spotkań naukowych adresowanych dla doktorantów, polega na bezpośredniej dyskusji, wymianie poglądów z samodzielnymi pracownikami naukowymi. Takie relacje mistrz - uczeń pozwolą doskonalić warsztat naukowy i badawczy każdego uczestnika konferencji. Doktoranci będą mogli również uczestniczyć w dyskusji założeń poszczególnych etapów swoich prac doktorskich oraz uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach doświadczonych pracowników naukowych. https://wsb.edu.pl/cel-konferencji,m,VIID,5116
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
23-10-2020 - 24-10-2020
Gdzie
w górę