Konferencja online "Project Management 2.0 - Sztuczna Inteligencja 2027 - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Konferencja online "Project Management 2.0 - Sztuczna Inteligencja 2027

Author:

Management 2.0 - Sztuczna Inteligencja 2027", która odbędzie się 5 czerwca 2020 r. w godz. 10.00-15.40. Konferencja online stanowić będzie platformę wymiany informacji pomiędzy czołowymi postaciami w zakresie teorii i praktyki zarządzania projektami oraz sztucznej inteligencji. W jej ramach cenieni eksperci przedstawią czynniki wspierające wzrost wydajności projektów oraz sposoby stymulowania rozwoju podejścia projektowego na podstawie dobrych praktyk w wybranych branżach.
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
05-06-2020 10:00 - 15:45
w górę