Industry 5.0 - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Industry 5.0

Author:

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Industry 5.0”, która odbędzie się w Akademii WSB w formule online, w dniach 17-18 czerwca 2021 r.
Celem konferencji jest międzynarodowa wymiana myśli, wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze Industry 5.0, nowoczesnych technologii i szeroko pojętych innowacji.
Uczestnikami konferencji będą wybitni, międzynarodowi naukowcy specjalizujący się w dziedzinie nowoczesnych technologii; jak również przedstawiciele środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele nauki, kultury, edukacji i inni praktycy zainteresowani problematyką Industry 5.0.
https://wsb.edu.pl/industry5-0
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
17-06-2021 9:00 - 16:00
Gdzie
w górę