Konferencja Naukowa „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” „Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937) - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Konferencja Naukowa „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” „Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937)

Author:

Celem konferencji jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dokonań i dorobku naukowego profesora Aleksandra Rotherta (1870-1937).
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
31-03-2021 8:45 - 16:50
Gdzie
w górę