Project Management 2.0 - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Project Management 2.0

Author:
Piotr Janulek
Akademia WSB zaprasza na konferencję "Project Management 2.0". Konferencja stanowić będzie platformę wymiany informacji pomiędzy czołowymi postaciami w zakresie teorii i praktyki zarządzania projektami. W jej ramach cenieni eksperci przedstawią czynniki wspierające wzrost wydajności projektów oraz sposoby stymulowania rozwoju podejścia projektowego na podstawie dobrych praktyk w wybranych branżach.
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
22-03-2019 9:00 - 15:50
Gdzie
w górę