Grywalizacja- nowoczesne narzędzie stosowane w HR - Kursy, szkolenia i webinaria | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Grywalizacja- nowoczesne narzędzie stosowane w HR

Author:

Tematem wykładu będzie grywalizacja wykorzystywana w codziennej pracy działu HR. Słuchaczom zostanie krótko przedstawione  pojęcie grywalizacji  omówione na podstawie przykładów-w jaki sposób możemy zastosować grywalizację w rekrutacji, adaptacji, szkoleniu, motywowaniu, budowaniu zaangażowania pracowników. Jakie jest podłoże popularności grywalizacji -czyli dwa słowa o pokoleniu Y i Z. Przedstawiona zostanie również przykładowa literatura- książki i czasopisma. Na zakończenie słuchacze będą mieli okazję poznać krótką grę, która zobrazuje czym jest grywalizacja w szkoleniu pracowników. http://rekrutacja.wsb.edu.pl/tydzien-bezplatnych-szkolen---cieszyn---luty-2020
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
15-02-2020 9:00 - 10:30
w górę