I Konferencja w Domenie Researchers.pl: „Przedsiębiorczość & Badania w dziedzinie nauk ekonomicznych”

Author:
Piotr Janulek
Zapraszamy zainteresowanych do udziału w konferencji, która odbędzie się w formie zaocznej. Przysłane przez uczestników artykuły będą opublikowane. Problematyka:
Sesja 1: Nauki o zarządzaniu - koncepcje, trendy, mody
Sesja 2: Wskazówki i narzędzia metodyczne - badania w dziedzinie nauk ekonomicznych
Sesja warsztatowa: menedżer bibliografii
Języki robocze: angielski, polski, rosyjski.
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
05-12-2017
w górę