O placówce - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Nauka i rozwój to dwa wzajemnie niezależne procesy. Rozwój to proces podporządkowany naturalnym rytmom, natomiast nauka to wykorzystywanie potencjału wynikającego z tego procesu.

Dalej...

Celujemy w kompleksowe doskonalenie szkoły. Nasza oferta jest niczym bez Was. Powstaje ona głównie w oparciu o Wasze potrzeby i Wasze kompetencje.

Dalej...

Śląska Akademia Nauki i Rozwoju to placówka dydaktycznych innowacji. Szkolenia w trybie kształcenia na odległość umożliwią korzystanie z naszej oferty bez ponoszenia kosztów dojazdu i zakwaterowania. Oszczędność czasu i możliwość odbycia szkolenia, czy uczestnictwa w konferencji bez wychodzenia z domu lub biura jest także ogromną zaletą naszej usługi.

Wizja rozwoju samej Akademii wykracza poza to, co zwykle określa się nowoczesną bazą pomieszczeń, wyposażenia czy sprzętu komputerowego. Pragniemy unowocześniać zasoby zgodnie z aktualnymi potrzebami i postępem technicznym.

Dalej...
w górę