Po drugie: rozwój - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Po drugie: rozwój

Celujemy w kompleksowe doskonalenie szkoły. Nasza oferta jest niczym bez Was. Powstaje ona głównie w oparciu o Wasze potrzeby i Wasze kompetencje. Przypominamy jednocześnie, że organy prowadzące szkoły powinny planować doskonalenia w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrektorzy powinni monitorować doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej oraz na bieżąco pomagać w nabywaniu umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych na tle zadań danej placówki.

w górę