Regulamin pedagogicznej praktyki kierowniczej - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Regulamin pedagogicznej praktyki kierowniczej

Zgodnie z programem ramowym MEN dla kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierownicze do uzyskania kwalifikacji należy odbyć pozytywnie ocenioną praktykę kierowniczą w wymiarze nie mniejszym niż 26 godzin w placówce wskazanej przez właściwe dla miejsca zatrudnienia kursanta Kuratorium Oświaty. Kuratorium Oświaty deklaruje wskazać opiekuna, którym będzie doświadczony dyrektor placówki lub szkoły.

w górę