O placówce - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

O swoich osiągnięciach mówiliśmy na konferencjach naukowych w tym: "Kształcenie na odległość- metody i narzędzia" pod egidą Akademii Morskiej w Gdyni oraz pisaliśmy w licznych referatach, które ukazały się drukiem m in. na łamach Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i in.

Usługi szkoleniowe i kursy zawodowe dla uczestników Projektu systemowego p.n. Twój wybór – Twoja szansa realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu: Szkolenie komputerowe.

 Termin: od 17-10-2012 do 26-10-2012. Szkolenie trwało 40 godzin dla 18 osób.

Kurs pn. „Ogrodnik – zagospodarowanie terenów zieleni” w ramach projektu pn. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Termin od 09-07-2012 od 20-07-2012. 80 godzin dla 16 osób.

Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w zakresie Grafika komputerowa z projektowaniem stron WWW.

W terminie od 22-11-2010 do 27-12-2010 200 godzin dla 15 osób.

Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w zakresie Grafika komputerowa z projektowaniem stron WWW

W terminie od 25-10-2010 do 03-12-2010 200 godzin dla 15 osób.

Szkolenia realizowane w ramach projektu: „Internecik tez dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Chełmiec”

Dalej...

Szkolenia realizowane w ramach projektu: „Internecik tez dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Chełmiec”

Dalej...
w górę