Cykl szkoleniowyw ramach projektu: „Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec - etap II” - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Cykl szkoleniowyw ramach projektu: „Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec - etap II”

Szkolenia realizowane w ramach projektu: „Internecik tez dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Chełmiec” współfinansowanego przez Unię Europejskiego w ramach działania 8.3. „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Termin: od 08-04-2011 do 26-05-2011. Szkolenie z korzystania z Internetu 6 godzin dla 271 osób (35 szkoleń po około 8 osób).

w górę