Kurs „Ogrodnik – zagospodarowanie terenów zieleni”

Kurs pn. „Ogrodnik – zagospodarowanie terenów zieleni” w ramach projektu pn. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Termin od 09-07-2012 od 20-07-2012. 80 godzin dla 16 osób.

w górę