FAQ - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Na rynku szkoleniowym funkcjonują kursy o podobnej lub identycznej nazwie. Warto uściślić, komu dedykowany jest KURS PEDAGOGICZNY Twój komentarz

Dalej...
Stan do 01 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli § 18. 1. stanowi:

Twój komentarz
Dalej...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626) określając wymagania Twój komentarz

Dalej...
w górę