FAQ - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.084+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Na rynku szkoleniowym funkcjonują kursy o podobnej lub identycznej nazwie. Warto uściślić, komu dedykowany jest KURS PEDAGOGICZNY

Twój komentarz
Dalej...
Stan do 01 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli § 18. 1. stanowi:

Twój komentarz
Dalej...

Od 2019 r uprawnienia Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, opiekun praktyk metodycznych, opiekun szkolenia umiejętności dydaktycznych

Twój komentarz
Dalej...

Na podstawie stosownego rozporządzenia program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien obejmować 8 godzin praktyki metodycznej (tzw. umiejętności dydaktyczne).

Twój komentarz
Dalej...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626) określając wymagania Twój komentarz

Dalej...
w górę