Kto może organizować kwalifikacyjne kursy pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli? - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Kto może organizować kwalifikacyjne kursy pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli?

Kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole? Jak zostać nauczycielem bez studiów pedagogicznych? Jak zdobyć uprawnienia do pracy w szkole? Jak zdobyć kurs pedagogiczny? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli § 18. 1. stanowi:

 „Placówki doskonalenia mogą, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny (w naszym przypadku Śląski Kurator Oświaty), prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, a także w przepisach, o których mowa w § 7ust. 1 pkt 1, oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek”.

Uczestnik kursu kwalifikacyjnego po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo, według wzoru określonego w znaczniku do w/w rozporządzenia.

Stan po 01 stycznia 2015. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli wprowadziło zmianę: placówki doskonalenia posiadające akredytację mogą, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia m. in. w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego.

w górę