FAQ - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Na podstawie stosownego rozporządzenia program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien obejmować 8 godzin praktyki metodycznej (tzw. umiejętności dydaktyczne).

Twój komentarz
Dalej...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626) określając wymagania Twój komentarz

Dalej...
w górę