Jak dopełnić formalności co do 8 godz. praktyk? - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Jak dopełnić formalności co do 8 godz. praktyk?

Na podstawie stosownego rozporządzenia program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien obejmować 8 godzin praktyki metodycznej (tzw. umiejętności dydaktyczne).

Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał praktyki. Być może w jego organizacji (nawet w jego dziale) pracuje instruktor, który zgodzi się na takie praktyki. Uczestnik po odbyciu praktyki składa pisemne potwierdzenie odbycia praktyki (z wyraźnym określeniem rodzaju praktyki oraz miejsca i czasu odbywania praktyk) przez instruktora wykonującego instruktaż (dokument musi być opieczętowany i podpisany). Zajęcia mają przebiegać wg programu: symulacja przebiegu przykładowych zajęć praktycznych (3 godz.), pokaz z objaśnieniem w kształceniu praktycznym (3 godz.), ocena wykonanego zadania (2 godz.), zachowanie zasad BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych na stanowisku pracy (1 godz.).

w górę