Mazurek Ireneusz

Ogrodnik, inspektor nadzoru prac w zieleni NOT, rzeczoznawca. Zarządzający firmą ogrodniczą, konsultant do spraw założeń i pielęgnacji terenów zieleni.

Współprowadzący audycję radiową pn. "Pamiętajcie o ogrodach" w regionalnym radiu LELIWA. Instruktor szkoleń z zakresu ogrodnictwa, ekologi i ochrony środowiska.

w górę