Migam się od Nauki - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Sesja dopołudniowa konferencji

8:30

Networking w pokojach. Język migowy. Wyzwania, okazje, zalety i słabe strony edukacji języka migowego.

Czas trwania: 8:30 - 9:15
Jest czas na rozmowy w osobnych pokojach. Przed południem

9:15

Translacja sztuki i jej historii na język wizualno-przestrzenny

Czas trwania: 9:15 - 9:35
Tematem wystąpienia mgr Agnieszki Kołodziejczak jest...Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Przed południem

Sesja popołudniowa konferencji

12:45

Przykłady dobrych praktyk kampanii włączających osoby Głuche w mediach społecznościowych

Czas trwania: 12:45 - 13:00
Tematem wystąpienia dr. Piotra Janulka są przykłady dobrych praktyk kampanii społecznych w zakresie przyjmowania postaw włączających w mediach społecznościowych przykładowo tj. Right to Sign, dotyczącej włączenia języka migowego do krajowego programu nauczania w Wielkiej Brytanii.
──────────
po południu

Back to top