Szkolenie z mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment-Ksiegowość i kadry - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Szkolenie z mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment

1 godzinne webinarium z zaświadczeniem MEN (szkolenie internetowe, synchroniczne, przechwycenie pulpitu, skype) adresujemy do osób, które pragną poznać (także w zakresie przykładów) mechanizm podzielonej płatności (MPP) tzw. split payment [oraz inne zmiany 2020]. Czego się tam nauczymy? Seminarium kładzie wielki nacisk na praktykę: nabytą wiedzę będziecie mogli przetestować na miejscu. Wykładowca przećwiczy z Wami konkretne przykłady.
Podstawa prawna:  

  1. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Dz.Urz.UE.L 2006 Nr 347, str. 1.

  2. Decyzja Wykonawcza Rady (UE) z dnia 18 lutego 2019 r. - w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/ 112/ WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

  3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

  5. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w: Dz.U. 2019 poz. 1751.

  6. Prawo bankowe Dz.U. 1997 Nr 140, poz. 939 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187.

  7. Ordynacja podatkowa Dz.U. 1997 Nr 137, poz. 926 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900

  8. Kodeks karny skarbowy tj. z dnia 14 września 2018 r., w: Dz.U. z 2018 r. poz. 1958.

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 17-09-2019 8:00
Do 09-08-2024 16:00
Rejestracja do 31-08-2021
Opłata 123,00PLN
Prowadzi Piotr Janulek
Godzin 1
Forma Stacjonarnie, on-line lub mieszany
Miejsce Internet | daty należy ignorować

Obniżki za grupę

Liczba osób Cena/Osobę(PLN)
2 196,80
3 194,34
123,00PLN
w górę