Kurs z metodyki prowadzenia szkoleń BHP-Bezpieczeństwo i higiena pracy, inne - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Kurs z metodyki prowadzenia szkoleń BHP

Kurs jest dedykowany dla: wszystkich zainteresowanych kształceniem na kursach i instruktażach BHP.

Prosimy bezwzględnie przestrzegać terminów opisanych w instrukcji kursu! Prawidłowo wypełniony test dostarczony jednostce szkolącej stanowi podstawę do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Polecany: specjalistom i inspektorom BHP, ratownikom medycznym, insp. PIP, lekarzom medycyny pracy, prawnikom, spec. ds. organizacji, inżynierom i technikom prowadzącym wybrane zagadnienia problemowe, specjalistom higieny pracy i ergonomii, jak też wszystkim innym zainteresowanych np. prowadzących biura kadrowo księgowe, z przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem zawodowym w celu przeprowadzania instruktaży i szkoleń pracowników swoich kontrahentów.

Plan ramowy szkolenia

Szkolenie podzielone jest na 6 sekcji tematycznych:

  1. Tło pedagogiczne szkoleń BHP– łącznie 15 godz.;
  2. Koncepcje wychowania – łącznie 15 godz.;
  3. Tło psychologiczne szkoleń BHP – łącznie 15 godz.;
  4. Wybrane aspekty pomiaru dydaktycznego – 10 godz.; 
  5. O ewaluacji procesów dydaktycznych – 9 godz.; 
  6. Przepisy prawa dotyczące jakości kształcenia na odległość – 1 godz. 

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 09-11-2022
Do 23-06-2023
Rejestracja do 16-08-2099
Opłata 450,00PLN
Godzin 65
Forma Kurs jest realizowany w formie kształcenia na odległość. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.
Miejsce Internet | daty należy ignorować
450,00PLN
w górę