Internet | daty należy ignorować - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Zdarzenia od lokalizacji: Internet | daty należy ignorować[Mapa][jak dojechać?]

Nie wychodzisz z domu: kurs w formule kształcenia na odległość.

Kurs pedagogiczny (kwalifikacyjny) w wymiarze 40 godzin (plus praktyki metodyczne w wymiarze 8 godzin) jest konieczny do organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych (uczniów szkół rolniczych). Z powodzeniem kurs jednak odbywają wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: przeprowadzający różne instruktaże, instruktorzy nauki jazdy, trenerzy rozmaitych umiejętności od zarządzania projektami po decoupage.

Kwalifikacje pedagogiczne są koniecznością jesli chcesz prowadzić uczniów (pracowników młodocianych).

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 01-09-2019
Do 11-11-2099
Rejestracja do 02-09-2030 23:55
Opłata 599,99PLN
Prowadzi Zespół Akademii
Godzin 48 Kurs zatem nie może trwać krócej niż 8 dni, nie ma natomiast bariery, kiedy ma się zakończyć, tylko sugerujemy okres 30 dni
Wymagania Brak
Forma Kurs jest realizowany w formie kształcenia na odległość. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.
Start Kurs można rozpocząć natychmiast po zaksiegowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym.
Koniec Jeśli zaraportujemy, że prześledziłeś wszystkie dostępne materiały, przesłałeś wymagane dokumenty, kurs się kończy. Podsumowaniem Twojego wysiłku jest test kontrolny. Po zawiedzeniu odpowiedzi i wystawieniu oceny wysyłamy do Ciebie zaświadczenie o ukończeniu kursu. Pamiętaj zatem, by na początku Swojej obecności uzupełnić Swój profil. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wygląda tak:
Miejsce Internet | daty należy ignorować
599,99PLN

30 godzinne webinarium z zaświadczeniem MEN (kurs internetowy, synchroniczny, przechwycenie pulpitu, skype) adresujemy do osób, które pragną uruchomić działalność gospodarczą, gdzie konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości (np.: spółka z o.o.), chcą samodzielnie poprowadzić księgowość, prowadzić nieuproszczoną księgowość wspólnocie mieszkaniowej, stowarzyszeniu, NGO oraz tych, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu. 

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 02-09-2019 8:00
Do 09-08-2024 16:00
Rejestracja do 31-08-2021
Opłata 1.476,00PLN
Prowadzi Piotr Janulek
Godzin 30
Forma Stacjonarnie, on-line lub mieszany
Koniec Egzamin
Miejsce Internet | daty należy ignorować
1.476,00PLN

1 godzinne webinarium z zaświadczeniem MEN (szkolenie internetowe, synchroniczne, przechwycenie pulpitu, skype) adresujemy do osób, które pragną poznać (także w zakresie przykładów) mechanizm podzielonej płatności (MPP) tzw. split payment [oraz inne zmiany 2020]. Czego się tam nauczymy? Seminarium kładzie wielki nacisk na praktykę: nabytą wiedzę będziecie mogli przetestować na miejscu. Wykładowca przećwiczy z Wami konkretne przykłady.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 17-09-2019 8:00
Do 09-08-2024 16:00
Rejestracja do 31-08-2021
Opłata 123,00PLN
Prowadzi Piotr Janulek
Godzin 1
Forma Stacjonarnie, on-line lub mieszany
Miejsce Internet | daty należy ignorować
123,00PLN

Nie wychodzisz z domu: kurs w formule kształcenia na odległość. Kurs pedagogiczny w wymiarze 70 godzin jest dedykowany wykładowcom pozaszkolnych form kształcenia praktycznego i ustawicznego, instruktorom, trenerom rozmaitych umiejętności: zarządzania projektami, HR itd.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 12-02-2020
Do 19-01-2024
Rejestracja do 11-07-2021
Opłata 599,99PLN
Prowadzi Zespół Akademii
Godzin 70 Kurs zatem nie może trwać krócej niż 14 dni, nie ma natomiast bariery, kiedy ma się zakończyć, tylko sugerujemy okres 60 dni
Wymagania Brak
Forma Kurs jest realizowany w formie kształcenia na odległość. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.
Start Wszystkie instrukcje uzyskasz e-mailem po wypełnieniu formularza. Kurs rozpoczyna się w momencie, jak uzyskacie e-mailowe zaproszenie do kursu (zaproszenie wysyłamy po zaksięgowaniu opłaty). W zaproszeniu jest link do otwarcia osobistej strony WWW, która przedstawia treści do samodzielnej analizy. W tle pedagog, psycholog oraz koordynator kursu dyskretnie śledzą Twoje postępy, możesz się też zapytać ich: są do Twojej dyspozycji.
Miejsce Internet | daty należy ignorować
599,99PLN

Kurs przygotowano w świetle aktualnych przepisów. Wprowadzane zmiany w toku przyjęcia ustawy z 09.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768) istotnie ułatwiły dostęp do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych osobom świadczącym usługi księgowe. Konsekwencją jest m.in. doprecyzowanie brzmienia art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości odnośnie do odpowiedzialności kierownika jednostki i przedsiębiorcy usługowo prowadzącego księgi rachunkowe za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości jednostki oraz dostosowania art. 79 pkt 6 ustawy o rachunkowości w zakresie odpowiedzialności karnej, wobec zniesienia szczególnych wymagań w stosunku do ww. przedsiębiorców.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 19-01-2021
Do 19-02-2021
Rejestracja do 31-08-2021
Opłata 98,40PLN
Godzin 30
Forma samokształcenia kierowanego
Koniec Egzamin
Miejsce Internet | daty należy ignorować
98,40PLN

Celem warsztatu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami edycji tekstów naukowych z uwzględnieniem metodycznych, merytorycznych i instytucjonalnych wymagań, jakie stawiane są tekstom naukowym. Przedmiotem warsztatu są wybrane zagadnienia metodyczne oraz praktyczna refleksja nad własnym warsztatem naukowo-badawczym. Utylitarnym elementem zajęć jest prezentacja możliwości i zastosowań aplikacji klasy Reference Management.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 16-08-2016
Do 30-08-2016
Rejestracja do 16-08-2099
Opłata Bezpłatne
Godzin 8
Miejsce Internet | daty należy ignorować

Szkolenie dedykowane pracodawcom zatrudniającym do 50 pracowników, może samodzielne pełnić zadania służby BHP, o ile jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 21-08-2017
Do 21-08-2017
Rejestracja do 21-08-2021
Opłata 500,00PLN
Godzin 64
Wymagania Prosimy bezwzględnie przestrzegać terminów opisanych w instrukcji kursu!
Forma Kurs jest realizowany w formie kształcenia na odległość. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.
Koniec Egzamin
Miejsce Internet | daty należy ignorować
500,00PLN

Kurs dedykowany doktorantom i wszystkim innym osobom zainteresowanych poszukiwaniem źródeł w zasobach Internetu ( otwartych zasobach oraz głębokim Internecie tzw. deep Web). Badania literaturowe to kluczowy aspekt wszystkich prac badawczych. Metodyczna i nieintuicyjna praca wymaga opracowania strategii oraz stosowania odpowiednich procedur. Kurs opracowany został na poziomie specjalistycznym.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 31-01-2018
Do 26-02-2018
Rejestracja do 16-08-2099
Opłata 123,00PLN
Godzin 20
Miejsce Internet | daty należy ignorować
123,00PLN

20 dniowy intensywny warsztat naukowy. Wszyscy naukowcy, w szczególności doktoranci, są żywotnie zainteresowani tym, aby ich teksty były indeksowane przez wyszukiwarki akademickich takie jak Google Scholar, IEEE Xplore, PubMed czy SciPlore.org, Kurs wyjaśnia zasady i praktyczne metody komunikacji naukowej. Wytyczne mogą być pomocne, aby zoptymalizować swoje publikacje i badania dla wyszukiwarek akademickich. Kurs opracowany został na poziomie specjalistycznym.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 31-01-2018
Do 26-02-2018
Rejestracja do 16-08-2099
Opłata 123,00PLN
Godzin 20
Miejsce Internet | daty należy ignorować
123,00PLN

Kurs jest dedykowany dla: wszystkich zainteresowanych kształceniem na kursach i instruktażach BHP.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 10-05-2018
Do 10-05-2018
Rejestracja do 08-08-2021
Opłata 450,00PLN
Godzin 65
Forma Kurs jest realizowany w formie kształcenia na odległość. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.
Miejsce Internet | daty należy ignorować
450,00PLN
w górę