Kurs kadrowo-płacowy-Ksiegowość i kadry - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.084+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Kurs kadrowo-płacowy

100 godzinny (w tym20 h stacjonarnie, pory dnia/tygodnia do ustalenia) kurs adresujemy do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu.

Nawet 20h indywidualnych konsultacji oraz dodatkowo spora dawka wiedzy praktycznej i prawniczej przez internet.

Program przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych. Intensywne szkolenie przeznaczone dla początkujących. Czego się tam nauczymy? Seminarium kładzie wielki nacisk na praktykę: nabytą wiedzę będziecie mogli przetestować na miejscu. Wykładowca przećwiczy z Wami konkretne przykłady:

 

Program:

Nawiązanie stosunku pracy

W tej sekcji znajduje się lekcja: Nawiązanie stosunku pracy. Przeznaczona jest dla stron stosunku pracy, które pragną świadomie kształtować treść umowy o pracę.

 1. Nawiązanie stosunku pracy Lekcja
 2. Przetwarzanie danych Strona
 3. Wykaz badań dla określonych stanowisk pracy Strona
 4. Wzory dokumentów Strona

Obliczanie wynagrodzeń

W tej sekcji odbędą się ćwiczenia (z rozwiązaniami):

 1. 01. Nowy pracownik. Lekcja
 2. 02. Dodatek wyrównawczy dla ciężarnej Lekcja
 3. 03.Dodatek wyrównawczy a minimalne wynagrodzenie Lekcja
 4. 04. Praca w godzinach nadliczbowych Lekcja
 5. 05.Wynagrodzenie normalne a wynikające z osobistego zaszeregowania Lekcja
 6. 06.Wynagrodzenie za pracę w święto Lekcja
 7. Lista płac w xls Plik
 8. Zasady podlegania ubezpieczeniom ZUS oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnychPlik

Gospodarowanie czasem pracy

W tej sekcji znajduje się lekcja: Czas pracy. Lekcja ma ułatwić ułatwić wprowadzenie aktualnych zasad gospodarowania czasem pracy.
Kolejna lekcje: Podróż służbowa, Praca w godzinach nadliczbowych, Elastyczne formy zatrudnienia oraz Pracownik mobilny zwiazane są z tendencją do uelastyczniania przepisów o czasie pracy.

 1. Czas pracy Lekcja
 2. Podróż służbowa Lekcja
 3. Czas roboczy - Polska Adres URL
 4. Usprawiedliwianie nieobecności Lekcja

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

ZFŚS tworzą pracodawcy, którzy w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniają co najmniej 20 pracowników (na 01.01 danego roku). W przypadku jednostek budżetowych i samorządowych ZFŚS jest tworzony obowiązkowo, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Lekcja
 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r.o ZFŚS Plik

Wynagrodzenia za czas niewykonywanej pracy

 1. Wynagrodzenia Adres URL
 2. Kwoty wynagrodzeń min. uczniów Adres URL
 3. Wynagrodzenie w przypadku przyjęcia pracownika do pracy w trakcie miesiąca Adres URL
 4. Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe? Adres URL
 5. Teczka, wygląd i struktura, lista typowych błędów Adres URL
 6. Karta zasiłkowa Adres URL

Pozapłacowe świadczenia pracownicze

Przegląd wybranych pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników oraz pozapłacowych systemów motywacyjnych a w szczególności: systemy pakietowe/kafetoryjne, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czas na podnoszenia kwalifikacji, podróże służbowe oraz pozapłacowe świadczenia motywacyjne w kontraktach managerskich.

 1. Podróż służbowa, źródła prawne Strona
 2. Druk wyjazdu służbowego (fakultatywnie) Adres URL
 3. Diety i ryczałty Adres URL
 4. Rozliczenia krajowej podróży służbowej Plik 

Kontrola i dyscyplina

W tej sekcji znajduje się lekcja: Kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy. Dowiesz się z niej, o procedurze kontrolnej, zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Kolejna lekcja dotyczy kar.

 1. Kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy Lekcja
 2. Kary porządkowe Lekcja

Urlopy związane z rodzicielstwem

 1. Kalendarz urlopów rodzica Adres URL

Ćwiczenia komputerowe

 1. Płatnik Strona

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Wybrane zagadnienia BHP.

 1. BHP, przepisy, praktyczne rozwiązania Lekcja
 2. Wprowadzenie do SZBHP Lekcja
 3. Szkolenia BHP- obieg dokumentów Lekcja
 4. Metody szkolenia stanowiskowego BHP Lekcja
 5. Miejsca pracy Lekcja
 6. Postępowanie powypadkowe Lekcja
 7. Oddziaływanie środowiska termicznego na organizm człowieka Adres URL
 8. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Strona

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 05-09-2022 9:00
Do 22-09-2022 18:00
Rejestracja do 05-09-2023
Opłata 1.230,00PLN
Godzin 20h + 80h e-learning
Forma Stacjonarnie i zdalnie
Koniec Egzamin
Miejsce
Głęboka 28 | Cieszyn
43-400 Cieszyn, Głęboka 28/1 Cieszyn, śląskie 43-400 Poland
Głęboka 28 | Cieszyn
1.230,00PLN
w górę