Księgowość w spółkach z o.o.-Ksiegowość i kadry - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Księgowość w spółkach z o.o.

30 godzinny kurs adresujemy do osób, które pragną uruchomić prowadzą działalność gospodarczą, gdzie konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości (np.: spółka z o.o.), chcą prowadzić księgowość wspólnocie mieszkaniowej  oraz osób, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu. 

Program przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych. Czego się tam nauczymy? Seminarium kładzie wielki nacisk na praktykę: nabytą wiedzę będziecie mogli przetestować na miejscu. Wykładowca przećwiczy z Wami konkretne przykłady:

 • wprowadzenie do systemu rachunkowości,
 • majątek jednostki gospodarczej i źródła jego finansowania,
 • bilans jednostki gospodarczej,
 • operacje gospodarcze i ich ewidencja,
 • księgowanie operacji gospodarczych na kontach bilansowych,
 • rachunek zysków i strat, dokumenty księgowe,
 • postać ksiąg rachunkowych,
 • księgowanie środków pieniężnych, rozrachunków, materiałów, towarów, aktywów trwałych, kosztów,
 • elementy prawa podatkowego, kapitały i fundusze, inwentaryzację składników majątkowych,
 • ustalenie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej, rozliczanie wyniku finansowego w roku następnym,
 • zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Rozchodów i Przychodów (opcja),
 • księgowość komputerowa –ćwiczenia.

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 2019-02-19
Do 2019-03-03
Rejestracja do 2021-08-31
Opłata 1.476,00PLN
Godzin 30
Forma Stacjonarnie, on-line lub mieszany
Miejsce Internet (daty prosimy ignorować)

Obniżki za grupę

Liczba osób Cena/Osobę(PLN)
2 1.107,00
3 1.045,50
4 984,00
1.476,00PLN
w górę