Księgowość w spółkach z o.o.-Ksiegowość i kadry - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Księgowość w spółkach z o.o.

30 godzinne webinarium (kurs internetowy, synchroniczny, zaświadczenie MEN, skype, przechwycenie pulpitu) adresujemy do osób, które pragną uruchomić działalność gospodarczą, gdzie konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości (np.: spółka z o.o.), chcą samodzielnie poprowadzić księgowość, prowadzić nieuproszczoną księgowość wspólnocie mieszkaniowej, stowarzyszeniu, NGO oraz tych, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu. Program przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych. Czego się tam nauczymy? Seminarium kładzie wielki nacisk na praktykę: nabytą wiedzę będziecie mogli przetestować na miejscu. Wykładowca przećwiczy z Wami konkretne przykłady. 

Dzień 1/4: np. 8-16 (13-14 przerwa):

☝ Plan kont, schematy dekretacji, zakupy, sprzedaż;

☝ Środki trwałe, amortyzacja, dokumenty ŚT;

☝ Umowa o dzieło, koszty;

☝ Kasa, bank, wydatki;

☝ Algorytmy CIT;

☝ Raporty VAT, raporty dla rozrachunków;

☝ Archiwa, kalendarium;

✍ Sprawdzian.

Dzień 2/4: np. 8-16 (13-14 przerwa):

☝ E-płatnik, DRA, RCA, ZUA/ZWUA itp.;

☝ Lista płac, powołania, zlecenia, składki, fundusze;

☝ Delegacje, diety krajowe/zagraniczne, kilometrówka;

☝ Algorytmy PIT11, PIT4R;

☝ Kartoteki pracownicze itp.;

☝ Archiwa, kalendarium;

☝ PZ, FVZ, towary cenniki;

☝ magazyn wycena rozchodu FIFO;

☝ WZ, FVS, ustalanie podatku na bazie rozchodu;

☝ Remanenty magazynowe;

✍ Sprawdzian.

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 2019-04-02
Do 2019-04-15
Rejestracja do 2021-08-31
Opłata 1.476,00PLN
Godzin 30
Forma Stacjonarnie, on-line lub mieszany
Miejsce Internet (daty prosimy ignorować)

Obniżki za grupę

Liczba osób Cena/Osobę(PLN)
2 1.107,00
3 1.045,50
1.476,00PLN
w górę