Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych-Księgowość i kadry - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kurs przygotowano w świetle aktualnych przepisów. Wprowadzane zmiany w toku przyjęcia ustawy z 09.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768) istotnie ułatwiły dostęp do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych osobom świadczącym usługi księgowe. Konsekwencją jest m.in. doprecyzowanie brzmienia art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości odnośnie do odpowiedzialności kierownika jednostki i przedsiębiorcy usługowo prowadzącego księgi rachunkowe za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości jednostki oraz dostosowania art. 79 pkt 6 ustawy o rachunkowości w zakresie odpowiedzialności karnej, wobec zniesienia szczególnych wymagań w stosunku do ww. przedsiębiorców.

Tematyka kursu:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podział obowiązków, zakres obowiązków kierownika jednostki versus biura rachunkowego.
 • Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych poza siedzibą jednostki.
 • Dziennik.
 • Dowody księgowe.
 • Rzetelność dowodów.
 • Zasady prowadzenia.
 • Poprawa błędów.
 • Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.
 • Księgi rachunkowe.
 • Sprawozdania finansowe jednostki. Osoby odpowiedzialne. Zatwierdzenie.
 • Ochrona i przechowywanie danych.
 • Okres przechowywania.
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Odpowiedzialność karna.
 • Nierzetelne sprawozdania i przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej.

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 09-11-2022
Do 16-02-2023
Rejestracja do 09-11-2024
Opłata 98,40PLN
Godzin 30
Forma samokształcenia kierowanego
Koniec Egzamin
Miejsce Internet | daty należy ignorować
98,40PLN
w górę