Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej-Piecza zastępcza nad dziećmi - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej

Na kurs kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej kieruje( podobnie jak kurs dla kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, o którym mowa w art. 44 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), organizator rodzinnej pieczy zastępczej, (np PCPR itp.), po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 w/w Ustawy. 

Uwaga: rejestrujemy tylko jednego z małżonków! Opłata dotyczy 1 pary.

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 2016-07-11
Do 2016-07-18
Rejestracja do 2021-07-11
Opłata 1.000,00PLN
Godzin 75
Miejsce
Sala przy ul. Głęboka 28 | Cieszyn
43-400 Cieszyn, Głęboka 28/1 Cieszyn, śląskie 43-400 Poland
Sala przy ul. Głęboka 28 | Cieszyn
1.000,00PLN
w górę