Szkolenie dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Na kurs dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka kieruje (podobnie: pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej) organizator rodzinnej pieczy zastępczej, (np PCPR itp.), po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków, o których mowa w art. 42-42 Ustawy dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

Uwaga: rejestrujemy tylko jednego z małżonków! Opłata dotyczy 1 pary.

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 2016-07-11
Do 2016-07-18
Rejestracja do 2021-07-11
Opłata 1.000,00PLN
Godzin 75
Miejsce
Sala przy ul. Głęboka 28 | Cieszyn
43-400 Cieszyn, Głęboka 28/1 Cieszyn, śląskie 43-400 Poland
Sala przy ul. Głęboka 28 | Cieszyn
1.000,00PLN
w górę