Kurs pedagogiczny dla trenerów i wykładowców pozaszkolnych form edukacyjnych-Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Kurs pedagogiczny dla trenerów i wykładowców pozaszkolnych form edukacyjnych

Czas trwania i sposób organizacji kursu

Kurs trwa 70 godziny lekcyjne w systemie kształcenia na odległość, w którym przekazywanie treści kształcenia oraz sprawdzanie przebiegu i efektów kształcenia odbywa się z zastosowaniem dostępnych technik komunikacyjnych, w szczególności: Internetu, bez stałego i bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się.

Uzasadnienie prawne

Zaświadczenie wydano na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). 

KFS szkolenia dotacje Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jeśli szkolenie będzie finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, proszę o pobranie po prawej wypełnionego załącznika nr 3 do wniosku.

Plan ramowy szkolenia

  Szkolenie podzielone jest na 3 sekcje:
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki 15 godzin;
 • Wybrane zagadnienia z psychologii 15 godzin;
 • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania 40 godzin.

 

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia

  Bieżące
 • Ocena z aktywności na zajęciach.
 • Końcowe
 • Test.

Wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

Uczestnicy kursu otrzymują dostęp w trakcie trwania kursu do treści w wersji elektronicznej.

Środki stanowiące wyposażenie środowiska dydaktycznego:

 • aplikacja (platforma) nauczania zdalnego w sieci Internet, dostępna przez przeglądarkę internetową.
 • Środki dydaktyczne dla uczestników szkolenia to:
 • teksty przedmiotowo- metodyczne.

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 12-02-2022
Do 19-01-2026
Rejestracja do 11-07-2030
Opłata 599,99PLN
Prowadzi Zespół Akademii
Godzin 70 Kurs zatem nie może trwać krócej niż 14 dni, nie ma natomiast bariery, kiedy ma się zakończyć, tylko sugerujemy okres 60 dni
Wymagania Brak
Forma Kurs jest realizowany w formie kształcenia na odległość. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.
Start Wszystkie instrukcje uzyskasz e-mailem po wypełnieniu formularza. Kurs rozpoczyna się w momencie, jak uzyskacie e-mailowe zaproszenie do kursu (zaproszenie wysyłamy po zaksięgowaniu opłaty). W zaproszeniu jest link do otwarcia osobistej strony WWW, która przedstawia treści do samodzielnej analizy. W tle pedagog, psycholog oraz koordynator kursu dyskretnie śledzą Twoje postępy, możesz się też zapytać ich: są do Twojej dyspozycji.
Miejsce Internet | daty należy ignorować
599,99PLN
w górę