Aktywizujące metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej - cz. I - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Aktywizujące metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej - cz. I

Czym są metody aktywizujące? Są to takie formy nauczania, w którym nauczyciel nie przekazuje dzieciom gotowych rozwiązań, lecz stwarza warunki do samodzielnego uczenia się. Dlaczego warto pracować metodami aktywnymi? Ponieważ:

 • są efektywne,
 • podnoszą atrakcyjność zajęć i motywację uczniów,
 • uczą efektywnego współdziałania w zespole, właściwych relacji,
 • prowadzą do nabywania przydatnych umiejętności,
 • dają okazję do generowania pomysłów, wypracowania nietypowych, twórczych rozwiązań, których konsekwencją będzie podjęcie określonego działania,
 • uczą uwzględniania poglądów innych osób,
 • dają możliwość przedstawienia własnego punktu widzenia,
 • dzięki jednoczesnemu dostrzeganiu bardzo wielu elementów, zwiększają prawdopodobieństwo twórczych skojarzeń,
 • minimalizują ryzyko wypalenia zawodowego, gdyż są interesujące także dla nauczyciela.

W pracy metodami aktywnymi następuje zmiana postawy wychowawcy. W tradycyjnych metodach nauczania jest on ekspertem, znawcą tematu i bazą wiedzy. W metodach aktywizujących jego rola sprowadza się do bycia jednocześnie przewodnikiem, doradcą, uczestnikiem procesu kształcenia, widzem, obserwatorem, pomocnikiem, krytycznym przyjacielem.

Najczęściej stosowane metody aktywizujące to:

 1. Lista pytań
 2. Burza mózgów
 3. Studium przypadku
 4. Dyskusje i debaty
 5. Drama
 6. Gry indywidualne i zespołowe
 7. Metody rozwijające twórcze myślenie
 8. Praca metodą projektu
 9. Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 10. Ćwiczenia integrujące.

Jedną z ciekawszych aktywnych metod rozwijających twórcze myślenie jest technika kolorowych kapeluszy opracowana przez Edwarda de Bono. Ale o niej już w następnym artykule.

Bibliografia:
 1. De Bono Edward, 1996, Sześć kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia, Wydawnictwo „Medium”, Warszawa,
 2. Dzierzgowska Irena, Jak uczyć metodami aktywnymi, 2004, Wydawnictwa Przemysłowe „Wema”, Warszawa.
w górę