Cieszyn

Źródło: Łuc, Izabela (2016)

Miasto sztucznie przedzielone rzeką Olza, chociaż po obu stronach od dziada, pradziada mieszkają cieszyńscy mieszczanie, 'mrówki', kupcy, lichwiarze, drukarze i malarze.

Kiedyś niemieckie znaki były po lewej, polskie po prawej, auta jeździły lewą stroną, tramwaje również. Tak jak obecnie w Anglii. Zaborów w Cieszynie nie było, a fragment Cieszyna ma każdy na 20 złotowym banknocie PLN (nowych polskich złotych).

Cieszyn to miasto emerytów i uczniów. Uczniowie do szkół ciągną nawet z Koniakowa (1 godz. i 45km). Emeryci kupują mieszkania w zabytkowej części miasta nawet z Liverpoolu (19 godz. i 2000km).

Nawet imię Boga w Cieszynie brzmi jakoś inaczej. W cieszyńskim kościele pw. Świętej Marii Magdalenyimię własne Boga (tetragram JHWH) to HJHW. Niewiadome, co jest tego przyczyną. Być może prace renowacyjne w latach 1962 – 1967. Być może słynne Cieszyńskie Miody? Trudno, #warto się uczyć języków nawet, albo przede wszystkim wykonując prace remontowe. Pamiętacie, 'polski Hydraulik'!

Rycina: Łuc, Izabela (2016): Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 3478).
Janulek Piotr
Metoda bezpośredniego nauczania i celowego wspierania w nauce języka Direct & Coaching™

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube