W sprawie materiałów dydaktycznych (podręczników itp.) prosimy o skonsultowanie się z prowadzącym zajęcia i podjęcie decyzji o ich zakupie. Nie ma czegoś takiego jak przymusowy zakup materiałów dydaktycznych. W przypadku metody Direct & Coaching™ nie są wymagane żadne materiały dydaktyczne.

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube