Placówka o nazwie Śląska Akademia Nauki i Rozwoju została wpisana do rejestru placówek oświatowych w 2009 r. Od 2012 roku organem zarządzającym placówką jest Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie. Zasięg działania placówki obejmuje Polskę, Wielką Brytanię i Irlandię.

 

Kluczowi partnerzy

Model biznesu opiera się na kluczowych partnerstwach z Uczelniami i Cechami Rzemieślników i Przedsiębiorców. Partnerstwo owocuje regularną obecnością na konferencjach naukowych poświęconych digitalizacji.

Kadra Akademii żywo udziela się pracach nad ideą Turkusowych Śniadań czego materialnym dowodem są działania lokalne. Klub Toastmasters IG Wodzisław Śląski oraz Toastmasters Na Szczycie z Bielska-Białej.

Kluczowe aktywności

Kluczowe działania dotyczyły edukacji w zakresie pełnej księgowości, kursów trenerskich (BHP) oraz kursów pedagogicznych, a w zakresie usług doradczych: digitalizacji magazynów, digitalizacji obiegu dokumentów, automatyzacji w zakresie integracji platform itd.

Propozycja wartości

Placówka o nazwie Śląska Akademia Nauki i Rozwoju została wpisana do rejestru placówek oświatowych w 2009 r. Od 2012 roku organem zarządzającym placówką jest Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie. Zasięg działania placówki obejmuje Polskę, Wielką Brytanię i Irlandię.

W wyżej wymienionych lokalizacjach miały miejsce projekty edukacyjne z obszaru pedagogiki, rachunkowości, marketingu czy informatyki. Domeną główną i jednocześnie celem strategicznym placówki są innowacje szkoleniowe i doradztwo w zakresie digitalizacji usług profesjonalnych.

Organizujemy kursy, wykłady i szkolenia w tym inicjatywy pro bono m.in. usługi dla tych startupów, które zainteresowane są przedsiębiorczością w cyfrowym świecie w modelu turkusowej organizacji. Wykonujemy dodatkowo usługi doradcze z zakresu zarządzania w świecie algorytmów ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych w modelu biznesu danej firmy.

Relacje z klientami

Relacje jakie utrzymujemy z beneficjentami obejmują szerokie spektrum metod: od zautomatyzowanych chatów, przez elearning do osobistej pomocy w postaci wizyt w siedzibie klienta lub pomocy zdalnej. W ramach tych relacji w roku 2019 zorganizowaliśmy 329 kursów, webinariów, wykładów, warsztatów i sesji doradczych, co stanowi 193 % planu z roku 2018. Otrzymane od partnerów i klientów referencje publikujemy na naszej stronie www.

Segmenty klientów

Obsługujemy głównie klientów klasy mikrobiznes w tym w szczególności przedsiębiorstwa usług profesjonalnych oraz rzemiosło. Usługi profesjonalne to najczęściej technicy, doradcy, trenerzy, księgowi i prawnicy. Rzemieślnicy to najczęściej przedsiębiorcy usług związanych z mechaniką samochodową, dla ludności branży urody, rolnictwem itd.

Kluczowe zasoby

Działalność firmy opiera się na zasobach kadrowych. Kierujemy się duchem holakracyjnym, więc kadra sama się organizuje wokół ciekawych ich zdaniem projektów. Istotny podział dostrzegalny jest jedynie w zakresie odpowiedzialności za działania dydaktyczne, pedagogiczne czy administracyjne. Dumni jesteśmy także z tego, że przyjaciółmi Akademii są tacy menadżerowie strategiczni i uznani eksperci jak Celina Zawiślak, Jan Pawlak, Artur Pezda, Michał Smagłowski, Kamil Otto Walter-Poplawski czy Bartłomiej Świstak Piotrowski, którzy wnieśli lub aktualnie wnoszą do organizacji duch entuzjazmu, innowacji i skutecznej metody działania.

Kanały

Kluczowym kanałem dotarcia do klienta są strony internetowe akademia-nauki.eu, otwarta.akademia, oraz serwis ksiegowy-internetowy.pl oraz media społecznościowe Facebook, Instagram oraz o profilu profesjonalnym w szczególności LinkedIn, Trello czy mikroblogi Twitter.

Struktura kosztów

Czynsze za sale, wynagrodzenia wykładowców, opłaty za serwery, domeny itp.

Źródła przychodów

Opłaty za kursy, szkolenia, doradztwo.

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube