Trening umiejętności pracy z grupą

Program ramowy obejmuje zagadnienia:

  Dzień pierwszy (sobota)
 • Rozpoczęcie treningu
 • Przedstawienie przebiegu,, celów i programu treningu,
 • Ustalenie zasad współpracy,
 • Integracja i znaczenie ćwiczeń wprowadzających,
 • Projektowanie zajęć, czyli od czego zacząć pracę w grupie,
 • Model pracy trenera - SET,
 • Safety - czyli co robić, by ludzie chcieli się rozwijać,
 • Analiza potrzeb jako nieodłączny element pracy z grupą
 • Autoprezentacja i style pracy trenera (praca z kamerą),
 • Ćwiczenia wdrożeniowe,
 • Preferowany sposób uczenia się dorosłych - Cykl Kolba,
 • Metody i techniki pracy grupowej, czyli niezbędnik prowadzącego,
 • Podsumowanie, krótka ewaluacja.
  Dzień drugi (niedziela)
 • Wprowadzenie, elementy integracji,
 • Ludzie, których uczysz, czyli nieco o rolach grupowych,
 • Komunikat "Ja",
 • Asertywność w zawodzie trenera,
 • Ćwiczenia wdrożeniowe,
 • Sytuacje trudne w pracy z grupą,
 • Training - czyli doświadczanie w praktyce,
 • Ocena efektywności zajęć - narzędzia,
 • Rozdanie materiałów,
 • Podsumowanie i Zakończenie.

Zajęcia prowadzone przez trenera rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, kameralna atmosfera, 10-12 uczestników, inspirująca informacja zwrotna, materiały szkoleniowe.

Szczegóły

Od 15-03-2023
Miejsc 12
Wolnych 12
Opłata 346,00PLN
Godzin 20
Kwalifikacyjny Nie
Location Kaliskiego, UTP | Bydgoszcz

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube