Lektor języka angielskiego. Metodyk. Autorka metody bezpośredniego nauczania i celowego wspierania w nauce języka Direct & Coaching™. Ukończyła Akademię Coacha Językowego Polskiego Towarzystwa na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE oraz Szkołę Coachów Meritum. Jej misją jest promowanie i badanie narzędzi coachingowych w edukacji. 

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube