Edycja tekstów naukowych-Warsztat naukowy - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju
 

Edycja tekstów naukowych

Celem warsztatu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami edycji tekstów naukowych z uwzględnieniem metodycznych, merytorycznych i instytucjonalnych wymagań, jakie stawiane są tekstom naukowym. Przedmiotem warsztatu są wybrane zagadnienia metodyczne oraz praktyczna refleksja nad własnym warsztatem naukowo-badawczym. Utylitarnym elementem zajęć jest prezentacja możliwości i zastosowań aplikacji klasy Reference Management.

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 2016-08-16
Do 2016-08-30
Rejestracja do 2099-08-16
Opłata Bezpłatne
Godzin 8
Miejsce Internet (daty prosimy ignorować)
w górę