Systemy webowe - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Kurs
skype'owy 

Księgowość
30 godz. 

500.000 happy customers 1.255+ zadowolonych klientów 100% satisfaction 100% satysfakcji Best price guaranteed Najniższe ceny zagwarantowane Always personal help Dzwoń i pytaj o inne kursy, także stacjonarne!

Systemy webowe

Coraz częściej systemy informatyczne firm MŚP są dzierżawione, permanentnie webowe, nastawione na używanie w środowisku rozproszonym. Aplikacje znajdują się na serwerze, a użytkownicy łączą się z nią za pomocą swoich komputerów.

Pracownik lub klient zawsze ma dostęp do najbardziej aktualnej wersji aplikacji i zawartych w niej danych, bez konieczności instalowania programu i ciągłych aktualizacji. Jedynie bezpieczeństwo i szybkość medium jest barierą przed „widocznością” wszystkich funkcji systemu przez Internet. System webowy to ciekawa hybryda. Co prawda, system ma znacznie szersze znaczenie niż aplikacja, jednak to ostatnie słowo zdaje się wyraźnie „gasnąć”. Jeszcze niedawno ta nazwa związana była z marketingiem producentów oprogramowania, bo „system” brzmi przecież lepiej niż aplikacja (na pewno drożej). Najpierw były programy, które realizowały określone funkcje użytkowe, a słowo system zarezerwowane było dla systemów operacyjnych. Potem pojawiły się: systemy zarządzania treścią (CMS), systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), systemy zdalnego nauczania (LMS), systemy ewidencji, systemy magazynowe, fakturowe itd. Zasadnicza funkcja tego oprogramowania polega na tym, że jego twórca jako warstwę prezentacji użył WEB. Czy mamy do czynienia z nową jakością, która jest odpowiedzią na pytanie: jaka jest przyszłość systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i czy te systemy spełniają pokładane w nich nadzieje? Silnym motorem dla rozwoju systemów webowych są firmy komercyjne, które mają duże zapotrzebowanie na elastyczne i efektywne metody komunikacji, szkoleń, reklamy czy gromadzenia informacji w rozproszonym układzie stanowisk pracy. Systemy wykorzystujące przeglądarkę internetową to zarówno witryny firmowe jak i skomplikowane systemy Intranetowe, wspierające pracę firmy. Zgodnie z celami strategicznymi przedsiębiorstwa informatyczne systemy webowe posiadają następujące obszary możliwości:

przedsiębiorstwo posiada swobodę decyzji o kolejności oraz intensywności uruchamiania poszczególnych modułów (zarządzanie kampaniami marketingowymi, schematy lojalnościowe i retencja dotychczasowych klientów, system do zarządzania sprzedażą) oraz o skali uruchamianego systemu w czasie – modułowa budowa;
przedsiębiorstwo ma możliwość rozbudowy systemu i integracji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi – system stanowi otwartą platformę integracyjną i aplikacyjną;
możliwość uruchomienia systemu na dowolnym etapie rozwoju w danym przedsiębiorstwie, przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania dotychczasowych kanałów dystrybucji (call center, placówki, SMS, WAP, fax., inne) – obsługa wielokanałowa. Najistotniejszą sprawą, jaką należy ustalić w momencie analizy wdrożeniowej jest określenie, jaka aplikacja czy program w danym przypadku najodpowiedniej i kompleksowo zrealizuje potrzebę związaną z bieżącą działalnością firmy. Tak naprawdę już w momencie projektowania systemu musimy przewidzieć efekt końcowy, tj. uświadomić sobie, jaki jest sens wdrożenia. Ponieważ np. systemy CRM w jednej firmie mają sens w innej nie. W tym przypadku powstają dwa problemy metodologiczne: pierwszy z nich dotyczy przystosowania aplikacji do interaktywnego środowiska, drugi dotyczy wypracowania zupełnie nowych, unikalnych narzędzi, swoistych jedynie dla tego medium.
Warto zasygnalizować trzy problemy funkcjonowania systemów webowych:
problem integracji systemów, ponieważ w praktyce przedsiębiorstwa wykorzystują w swojej działalności kilka niezwiązanych ze sobą systemów, a że zainwestowano w nie spore pieniądze (licencja, instalacja, szkolenia pracowników) to ze zrozumiałych względów ciężko z nich zrezygnować. Nawet jeżeli firma posiada bardzo spójny system informatyczny to trudno uniknąć potrzeby integracji z zewnętrznymi zasobami partnerów, biur rachunkowych czy przejmowanych firm;
problem szybkości transferu danych, bo nadal nie bardzo wiadomo, kiedy technologia nadarzy z transportem informacji przez medium jakim jest Internet (nadal wolne łącza, przynajmniej w dyspozycji MŚP);
problem elastyczności i bezpieczeństwa medium.

W kolejce czekają webowe systemy operacyjne i inne systemy przyszłości. Najlepiej wiedzie się systemom komercyjnym z dziedzin: marketing, handel i szkolenia. Najpopularniejsze w sektorze MŚP to systemy klasy CMS, CRM i LMS. Te systemy w małych przedsiębiorstwach stosowane są powszechnie (ten ostatni w sektorze usług konsultingowych i szkoleń)

w górę