Wydawnictwo - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Co to jest publikacja książkowa

Nadrzędna kategoria: Wydawnictwo
Poprawiono: 23 wrzesień 2021

Przez określenie „publikacja książkowa” należy rozumieć książkę zwielokrotnioną dowolną techniką w celu rozpowszechnienia. 

Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa (zob. Co to jest publikacja książkowa), która [1] przedstawia określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy; [2] jest opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografią naukową jest również

Dalej...

Gdzie przekazywane są egzemplarze obowiązkowe

Nadrzędna kategoria: Wydawnictwo
Poprawiono: 23 wrzesień 2021

Jeśli nakład publikacji wynosi do 100 egzemplarzy, wydawnictwo przesyła egzemplarze, do następujących instytucji.:

Dalej...

Kim są recenzenci

Nadrzędna kategoria: Wydawnictwo
Poprawiono: 23 wrzesień 2021

Kto może recenzować publikacje naukowe? Osoba, która ma być recenzentem jest niezależnym ekspertem. Nie ma wymogu stopnia czy tytułu naukowego, który ekspert powinien posiadać. Recenzent zna się na zagadnieniu, któremu jest poświęcona publikacja oraz nie zachodzi konflikt interesów. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. 

Dalej...

Wydawnictwo ma obowiązek przekazać Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie oraz bibliotekom uprawnionym egzemplarze obowiązkowe.

Dalej...

Oprawa

Nadrzędna kategoria: Wydawnictwo
Poprawiono: 25 wrzesień 2021

Książki wydajemy w oprawie zeszytowej lub w oprawie miękkiej. Zeszytowa będzie lepsza w przypadku publikacji o objętości maks. 76 stron + 4 strony okładki. Oprawa zeszytowa jest bardzo wygodna w użytkowaniu przy zapewnieniu odpowiedniej trwałości. Miękka oprawa: w ten sposób możemy oprawić blok książki o maksymalnej grubości 50 mm.

Back to top